4740 ALTON ROAD MIAMI BEACH

Single Family Residence

4,500 Sq. Feet

Miami Beach, FL